Nyheter

Nka medverkade på expertmöte i Berlin

I början av september bjöd den tyska regeringen in experter från olika länder för att diskutera stöd och insatser för förvärvsarbetande anhöriga.Sverige representerades av Frida Andréasson från Nka.

Långsam minskning av antalet självmord

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att antalet självmord i befolkningen minskar långsamt med cirka 0,1 procent per år.

Anhöriga till HBTQ-personer får forum i Kungsbacka

Kungsbacka kommun erbjuder träffar för anhöriga till HBTQ+-personer i kommunen.

Med fullmakt tar du beslutet om din framtid

DN svarar på de vanligaste frågorna kring framtidsfullmakter.

En demensdiagnos är A och O

25 000 svenskar får varje år diagnosen demens och att vara anhörig är inte alltid så enkelt.

Internationell dag ska förebygga självmord

På söndag infaller den internationella suicidpreventiva dagen 2017. I anknytning till dagen arrangeras en rad olika aktiviteter runt om i landet

SvD/Sifo: Majoritet vill ha pengar för vård av anhörig

Två av tre vill att vuxna barn ska kompenseras ekonomiskt när de går in och tar hand om sina gamla och sjuka föräldrar.

Konferens: Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling

Sista dag för anmälan är den 15 september!

Barnen är också anhöriga

Kunskapen om barn som anhöriga måste öka inom sjukvården. Alla måste våga möta ett barn som har det svårt.

Hur upplever patienter och närstående vården?

Sammanställning av klagomål som kommit in till patientnämnderna under 2016.