Nyheter

Så här kan du hjälpa en anhörig – när sjukvården sviker

Om någon nära anhörig plötsligt drabbas av en allvarlig sjukdom är det lätt att drabbas av panik.

”Alternativen till assistans dyrare för samhället”

Då anhöriga tvingas sluta arbeta för att hjälpa personen med funktionsnedsättning innebär det en stor kostnad för samhället.

Äldre som bor hemma en dyrköpt lösning

Det behövs mer forskning om anhörigas slit med vård och omsorg. Hur många blir utbrända och vad kostar det?

Anhöriga har ingen strejkrätt

1,3 miljoner svenskar hjälper sina anhöriga och sparar hundratals miljarder åt det offentliga. Det görs av kärlek och omsorg men gränsen till att bli utnyttjad är hårfin.

Framtidsfullmakt alternativ till god man

Nu kan du i förväg bestämma vem som ska ta hand om dina personliga angelägenheter om du skulle förlora beslutsförmågan på grund av en sjukdom eller olycksfall.

Förebyggande insatser till barnet när föräldern har en psykisk sjukdom

Faktabladet ingår i kunskapsarbetet för att utveckla stödet till barn som är anhöriga till en förälder som har en psykisk sjukdom.

Svensk anhörigvård värd 181 miljarder kronor

I Sverige vårdar eller stödjer omkring 1,3 miljoner svenskar en närstående. Det innebär en årlig besparing på 181 miljarder kronor för svenska samhället, skriver Svenska Dagbladet

Nytt stödmaterial för insatser vid psykisk ohälsa

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram ett stödmaterial för tidiga insatser när barn och ungas visar tecken på psykiska ohälsa.

Fritt skapande ger anhöriga kraft

"Skapa fritt och få egen kraft", en konstkurs för anhöriga som lever nära någon som har drabbats av psykisk ohälsa.

Datorspel och VR-glasögon testas mot social fobi

Datorspel kan bli rekordsnabb behandling mot social fobi. Det hoppas forskare vid Stockholms universitet som nu letar efter deltagare som vill testa den nya metoden.