Nyheter

Nka:s nyhetsbrev nr 6 2017

Nyhetsbrev från Nationellt kompetenscentrum anhöriga om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Nytt stödforum på nätet

Den ideella föreningen Mind har startat ett stödforum på nätet där människor anonymt kan prata om livet när det känns svårt. Forumet är finansierat av Arvsfonden.

Vision om framtidens vård utmanar våra vanor

Om bara åtta år ska Sverige vara bäst i världen på att använda teknikens möjligheter för att hjälpa invånarna till en god och jämlik hälsa.

Anhöriga: kräv en vårdplan för äldre och multisjuka

I dag sker det allt för ofta att mycket gamla svårt multisjuka människor i livets slutskede utsätts för meningslösa återkommande transporter till akutmottagningen.

Vad är anhörigstöd?

Artikel från Anhörigas Riksförbund om anhörigstöd.

Funka olika-podden

Poddar om funktionsnedsättningar och habilitering.

Uppdaterat program för höstens webbinarier

Intressanta teman under hösten 2017!

Anhörigas resurser och hälsofrämjande perspektiv i fokus i ny avhandling

Varför mår vissa anhöriga bättre än andra? Med hjälp av Antonovskys hälsoteori som handlar om känsla av sammanhang har Mia Wennerberg i sin avhandling fokuserat på ett hälsofrämjande perspektiv.

Songlines – ett kulturprojekt för unga som flytt

I början av 2017 år startade Songlines. Ett projekt som syftar till att skapa förutsättningar för unga människor som flytt.

”Ta hand om min närstående på ett bra sätt, låt mig få vara med, gör det i rätt tid”

Susanne Rolfner Suvanto berättade om tiden som regeringens särskilda utredare där hon arbetat med att ta fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer.

Föregående12345...