Nyheter

Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen överlämnad till regeringen

För att äldre personer ska få vård och omsorg av god kvalitet krävs insatser både från äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen och från landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård.

100 miljoner extra till barn och ungas psykiska hälsa

Regeringens befintliga satsning på psykisk hälsa utökas nu genom att 100 miljoner kronor tillförs landstingen.

Borglömd anhöriggrupp ska få stöd

Projektet riktar sig till syskon som i dag är vuxna och som kanske har tankar och känslor som de skulle må bra av att bearbeta.

Ny handbok ska ge bättre äldrevård

Boken är tänkt både som en lärobok för de som läser till sjuksköterska eller undersköterska men också som en handbok för patienter och anhöriga.

Kritik mot cancervården blev en universitetskurs i att ha cancer

Att kursen också vänder sig till anhöriga till en cancersjuk är minst lika viktigt. Många anhöriga mår nästan sämre psykiskt, menar Ulrika Sandén.

”Att finnas till hands känns viktigt”

Tim ser gärna att det skulle finnas mer stöd och information för anhöriga, till exempel i form av tillgång till kuratorer och i kontakten med vården.

”Med rätt stöd har Agnes en bra livskvalitet”

– Agnes och andra i hennes situation tillhör de mest utsatta i vårt samhälle. Vi måste ha råd att ge dem en bra vård och omsorg, säger Agnes föräldrar.

Kvinnor drar stort lass i anhörigvård

I takt med att antalet platser på äldreboenden blivit färre har trycket på anhöriga ökat.

Demensteam ger tryggare äldre

Demensteamens arbete skiljer sig från den vanliga hemtjänsten, som ofta gör korta besök i hemmet när på förhand bestämda insatser utförs.

Certifierade stödpersoner ny yrkesroll i vården

Ett treårigt projekt ska etablera ”peer supportrar” inom svensk sjukvård och socialpsykiatri. De första personerna är redan på plats.

Föregående12345...