Nyheter

Översyn av tvångsåtgärder mot barn

Ungdomar som tvångsvårdats som barn får nu möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter.

Spelberoende får hjälp i Hässleholm

Det är viktigt att anhöriga får möjlighet att ventilera sin oro, sina frågor och skaffa kunskap.

Vård och omsorg om äldre – lägesrapport 2017

Lägesrapport från Socialstyrelsen som redovisar tillståndet och utvecklingen inom vård och omsorg om äldre.

Ekvationen pengar, politik och vård

Carolina Mattsén blev änka vid ung ålder och delar med sig av sina tankar kring vård och anhörigstöd.

Myndighet kräver fler förebyggande insatser

Om antalet självmord ska minska måste det förebyggande arbetet intensifieras. Det konstaterar Folkhälsomyndigheten i en ny rapport.

Stöd till anhöriga - Erfarenheter från åtta kommuner 2010–2013 - Slutrapport

Slutrapportering från projektet.

Ny webbutbildning om migration och familj

Webbutbildningen Migration och familj riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med barn som anhöriga där familjen har migrationsbakgrund.

Missbrukarvården ska fokusera på anhöriga

Anhöriga står i fokus i de nya riktlinjerna för missbrukarvård i Uppsala län.

Forskare ska följa kommunens demensvårdsarbete

Förhoppningen är att öka förståelsen för hur och på vilket sätt avtalsformen och den utvecklade vårdkedjan skapar värde för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Nka:s nyhetsbrev nr 2 2017

Nyhetsbrev från Nationellt kompetenscentrum anhöriga om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Föregående123456...