Nyheter

Stöd och behandling med iKBT

Nu införs en ny behandlingsform i Norrbotten mot oro, ångest och långvarig smärta – kognitiv beteendeterapi via internet, iKBT. Först ut är tolv hälsocentraler.

Radiodokumentär: Jag vet ju inte vad jag heter!

Under lördagen sänder P4 Dokumentär "Jag vet ju inte vad jag heter" av radiojournalisten Jonna Berglund. I programmet får vi följa de som bor på demensboendet Ängsgården i Trosa och anhöriga till de som bor där.

Svensk forskning lyfter fram förebyggande föräldrastöd

Preventiva program som ”Familjepeppen” kan förebygga psykisk ohälsa hos föräldrar. Det visar ny studie från Umeå universitet.

Nätverksträff om barn som anhöriga

Just nu pågår årets nätverksträff med kontaktpersoner för barn som anhöriga från landsting och regioner med 27 deltagare från 17 landsting/regioner.

Forskning: mammor särskilt utsatta i familjer med barn som har funktionsnedsättning

Mammor till barn med funktionsnedsättning är särskilt utsatta för föräldraskapets påfrestningar. Det är en av slutsatserna som dras i en avhandling från Göteborgs universitet.

Webbinarium om IKT-stöd till yrkesverksamma anhöriga till äldre närstående

Den 28 november arrangerar Nka ett webbinarium om möjligheterna och utmaningarna med IKT-stöd till yrkesverksamma anhöriga till äldre närstående.

Det bästa anhörigstödet – en väl fungerande vård och omsorg

En väl fungerande vård och omsorg är det bästa anhörigstödet. Den slutsatsen drogs under inspirationsdagen om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Nu stärks brukarnas inflytande

Nio myndigheter har enats om gemensamma rekommendationer för att stärka brukarnas inflytande över framtida satsningar och forskning. NSPH har deltagit i arbetet.

Webbinarium: Nätbaserat stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Webbinariet kommer att ge exempel på pågående projekt inom området och vi kommer också få ta del av intressanta forskningsresultat.

Reportage från Opratats slut- och fortsättningsfest

När barnen i Funktionsrätt Sveriges projekt Opratat lämnade över stafettpinnen till Nationellt kompetenscentrum anhöriga var de rörande överens om en sak. Både föräldrar och andra vuxna måste bli bättre på att prata med barn om svåra saker.

Föregående123