Nyheter

Studenter blir gärna kontaktpersoner

Linköping: De som kan ansöka om att få en kontaktperson är äldre, har en funktionsnedsättning eller har sociala skäl för att behöva en ny kompis eller vän.

Vi som är medberoende förväntas fungera normalt

Enligt Rebecca Watts ses anhöriga till missbrukare som offer men de förväntas ändå fungera felfritt.

Vården vid nydebuterad psykos kritiseras

Personer som nyinsjuknat i psykossjukdom får otillräcklig vård, hävdar fem debattörer. Vården ska präglas av ett snabbt omhändertagande och också involvera anhöriga.

Forskare: Teambaserad vård här för att stanna

– Vi som team inkluderar patient och närstående också. Det är många sådana initiativ på gång nu, säger professor Boel Andersson-Gäre på hälsohögskolan i Jönköping.

God kvalitet är bästa stödet

Rolfner Suvanto: – Rapporten utgör tillsammans med andra underlag en god grund för att synliggöra anhörigas situation och roll utifrån mitt uppdrag att ta fram en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre.

Existentiell hälsa – en utmaning för landstingen

När en människa söker vård på grund av allvarlig sjukdom eller skada blir den existentiella krisen något som angår både patienten själv, dennes anhöriga och personalen.

Moa vill ge cancern en match

Blott 18 år ställdes Moa ensam med sin 14-årige lillebror sedan först mamman och sedan pappan gått bort i cancer.

Gör inte funktionsnedsatta till vårdobjekt

Vi känner en djup oro för att allt mer i funktionsnedsattas vardag ska betraktas som sjukvård, och att fler blir av med sin livsviktiga personliga assistans, skriver debattörerna.

Kalmar testar app i omsorgen

Ett av målen med projektet är att hitta ett lättillgängligt sätt för anhöriga att ta del av planerade aktiviteter, matsedlar och nyheter på vård- och omsorgsboenden.

Workshop om föräldrastöd för nyanlända

Workshop om bemötande av barnfamiljer som är nya i Sverige.