Nyheter

De ger föräldrar verktyg att ta barnen ur missbruk

Eftersom socialtjänsten och vården är fokuserad på missbrukaren lämnas föräldrar och andra anhöriga ofta utan stöd i en mycket utsatt situation. Rådvillheten och ensamheten är ofta stor.

Frustration och hopplöshet – gemensam nämnare i ny studie

Anhöriga till personer med bipolär sjukdom saknar stöd. Det framgår av en ny studie från Umeå universitet.

Stöd till anhöriga – Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen

Vägledningen har uppdaterats och ersätter den tidigare med anledning av utvecklingsarbetet kring Individens behov i centrum, IBIC.

Anhörigas situation är outhärdligt smärtsam

För en som inte fått en fullständig diagnos och heller inte exakt doserade läkemedel blir riskerna stora, bördan och pressen för de anhöriga omänsklig.

Ny hemsida kan hjälpa till med myndighetskrångel

På www.justly.se hittar du information om vad ditt barn har rätt till, både i skolan och hemma. Här finns också dokumentmallar som kan användas för att ansöka om hjälp eller överklaga ett beslut, samt tips på hur du får ett bra samarbete med skolan eller kommunen.

”Lärarna trodde att jag var lat”

Brist på stödinsatser är en förklaring till varför elever med autism har svårigheter i skolan, visar en ny uppsats från Malmö högskola.

Makarna Hasse och Jytte lider av demens

– Varje dag är en kamp och tankarna på framtiden skrämmer oss båda

Fler insatser behövs för barn till kriminella

I en familj där någon är kriminell finns mycket skuld och skam.

Två nya kunskapsöversikter publicerade på Nka:s webbplats

Kunskapsöversikter om Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa samt Anhöriga som ger insatser till närstående med stroke.

Nka lanserar ett nytt område, Interkulturellt

Nka lanserar ett nytt område, Interkulturellt. På sidan samlar Nka kunskap om interkulturella frågor med anhörigperspektiv i form av aktuell forskning, nyheter, reportage, filmer, goda exempel, kunskapsöversikter och inspirationsmaterial.

Föregående12