Nyheter

Särskild utredare Susanne Rolfner Suvanto

I Almedalen talade Susanne Rolfner Suvanto, legitimerad sjuksköterska och fil. mag. i pedagogik, om utredningen som hon i nuläget arbetar med.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i Almedalen

Under Almedalsveckan I Visby talade Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér om de frågor som hon nu ämnar arbeta mer med.

Projekt för ny kunskap om stöd till barn

Under Almedalsveckan berättade representanter från Folkhälsomyndigheten, tillsammans med forskare, om några av resultaten från ett antal forskningsprojekt gällande barn som anhöriga.

Tillgänglighet ur ett boendeperspektiv

Under ett seminarium på Tillgänglighetsarenan i Almedalen talades det om hur man ska förhindra att människor blir fångade i sina egna hem.

Lösningarna för en samordnad vård och omsorg

Vikten av att samordna vård och omsorg för att underlätta för patienter såväl som för anhöriga lyftes fram i Almedalen.

Debatt i Almedalen om stöd till föräldrar

Olika former av stöd behövs för att minska föräldrarnas ständiga stresspåslag. Det framkom vid ett seminarium i Visby under onsdagen.

Slutkonferens projekt Delaktighet och stöd

Slutkonferensen för projektet Delaktighet och stöd finns nu tillgänglig på Nka Play

Seminarium om anhörigstöd i Almedalen

Nka är på plats i Almedalen för att diskutera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och anhörigstöd.

”Ta vinster från alkohol och hjälp utsatta barn”

Barn som lever i en familj där en eller båda föräldrarna missbrukar alkohol ­eller droger är en av samhällets stora riskgrupper för psykisk ohälsa och eget missbruk.