Nyheter

Regionen vill kraftsamla för vård av cancersjuka

Förhoppningen är att kunna skapa en plats där patienter och anhöriga ska kunna få känslomässigt, praktiskt och socialt stöd under sjukdomstiden, vid sidan av vården.

DN Debatt. ”Stoppa smygavvecklingen av personlig assistans”

För anhöriga har assistansen inneburit en avlastning. Många, inte minst föräldrar till barn med funktionsnedsättning, har äntligen fått möjligheter till arbete, inkomst och ett mer normalt socialt liv.

Bilder hjälper till vid besök i vården

KomHIT-projektet strävar efter att ge barn tillgång till bildstöd i samband med vårdbesök, och därmed känna sig tryggare.

Dans utan prestationskrav minskar ångest hos flickor

Örebroforskare vill att dans ska bli ett behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa hos unga flickor.

Internationell dag mot ätstörningar

Med premiär i år är den 2 juni den internationella dagen för bekämpning av ätstörningar.

RBU: Ett dråpslag mot personlig assistans

Många föräldrar i dag går på knäna för att barnet inte blir beviljat personlig assistans med hänvisning till föräldraansvaret.

Magnetkamera fångar autism hos pojkar

Med hjälp av särskilda biomarkörer kan forskarna mäta aktiviteten i hjärnfunktioner som är påverkade vid autism.

Hälsostödjande familjesamtal

Att ha en sjuk närstående som bor på ett särskilt boende för äldre påverkar hela familjen. För de anhöriga kan detta ge lättnadskänslor, men ofta också känslor av dåligt samvete, skuld, maktlöshet och sorg.

Vård i livets slutskede rosas ofta av anhöriga

Kontakten med anhöriga är också en viktig del av personalens arbetsuppgifter - att stötta dem under resans gång genom samtal.

Stiftelsen Trygga Barnen blir rikstäckande

Stiftelsens syfte är att stötta barn och unga i familjer där en eller båda föräldrarna dricker för mycket, missbrukar droger och/eller mår psykiskt dåligt.

Föregående123