Nyheter

Hemvård av sjuka välkomnas av anhöriga

Region Skåne vill ge de svårast sjuka läkarvård i sina hem snarare än på vårdinrättningar, ett förslag som nu lovordas av flera anhörigföreningar.

Lägesrapport 2016: Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning

Rapporten fokuserar på väsentliga förändringar och ger en övergripande bild av området.

”De yngsta undrar om demens smittar”

Nationellt läger för unga anhöriga till personer med demenssjukdom.

Psykisk ohälsa vanligare bland elever som är stressade

En ny undersökning visar att allt fler tonåringar lider av huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Besvären är vanligare bland elever som känner sig stressade över skolarbetet.

Pressmeddelande - unga omsorgsgivare i EU måste få särskild uppmärksamhet

Eurocarers nätverk fast beslutna att belysa de utmaningar de står inför och kommer därför att aktivt medverka på 2nd International Young Carers Conference "Every Child has the Right to..."

Samtal med föräldrar kan förebygga självskador hos flickor

Möjligheten att prata med föräldrarna minskar risken för självskador hos flickor med depressiva symptom, visar en studie från Örebro universitet.

Stort kunskapsbehov hos anhörigvårdare

Anhöriga får ta ett stort ansvar som omsorgsgivare, något som kan bli övermäktigt och svårt att hantera ibland, inte minst känslomässigt.

Anhörigtema i P4 Gävleborg

Program om anhöriga och intervju med bland andra Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nka.

LSS- skolan, ett stöd för anhöriga

Livsavgörande fortbildning inom LSS-området

Ny rapport från Nka

Samverkan kring gravida med missbruksproblem: En studie av Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga.

Föregående123456...