Nyheter

Äldreomsorgen vill öka kunskapen om anhörigstöd

Jönköpings kommun kommer ge riktad information till alla 85-åringar och ett erbjudande om förebyggande hembesök.

Behovet av barnböcker som skildrar depression

Intressant intervju med barnboksförfattaren Sara Galli om sin bok När mammas tankar ändrade färg

Artikelserie i SVD om att vara syskon till någon med funktionsnedsättning

Svenska Dagbladet har publicerat en artikelserie om att vara syskon till någon med funktionsnedsättning.

Fysisk beröring hjälper i kontakten med mamman

Mor och dotter hade en tät relation och bodde nära varandra. Men för snart tio år sedan började hennes mamma förändras.

Anhöriga till missbrukare ska hjälpa till i vården

Tre av kommunerna i Jönköpings län ska nu ta hjälp av anhöriga till missbrukare för att förbättra missbrukarvården.

Insikt först när den grandiosa självbilden spricker

Anhöriga tassar ofta omkring personen och lever i ständig oro.

Omsorg om barn, omsorg om gamla – borde inte det vara sak samma?

De gamla bor hemma, trots att de varken vill eller kan klara sig själva.

Han vill att regionen får all missbruksvård

Anhörig- och brukarorganisationer är positiva till att sjukvården tar ansvar för missbruksvården.

Film om syskonrelationer

Siblings By Passalen har gjort en ny film som belyser hur det kan vara att ha ett syskon med funktionsvariation.

Nytt verktyg ska fånga anhöriga med låg profil

Ett uppsökande verktyg för att fånga upp en grupp ”osynliga” äldre anhöriga har utvecklats i Finland. Metoden presenterades nyligen vid en europeisk konferens om psykisk hälsa.

Föregående123