Nyheter

Filmade intervjuer med världens ledande forskare inom anhörigområdet

Se intervjuerna på Nka Play!

Avhandling om anhörigas delaktighet vid kommunala äldreboenden

Avhandling som bland annat visar att anhöriga betraktas som besökare, och att det behövs alternativa synsätt både på anhöriga och delaktighet.

Forskning om barn som anhöriga i Schweiz

Seminarium om barn som anhöriga i Schweiz. Från den internationella anhörigkonferensen i Göteborg.

Olika typer av äldreboenden remitterar olika ofta till akuten

Avhandling om faktorer relaterade till remitteringar av äldre personer från äldreboenden till akutmottagningen.

”Bättre våga fråga än att inte säga något alls”

Blodcancerförbundets informationskampanj "Om du bara visste".

Nu har Nyhetsbrev nr 6 från Barn som anhöriga kommit

Nu finns antologin att beställa! Förskolan är livsviktig för små barn med stora bekymmer hemma. Sju timmar om Barn som anhöriga för grundskolan personal Lärandeseminarier

Nu kan du beställa Antologin

Nu kan du beställa Antologin "Barn som anhöriga - om relationer, interventioner och omsorgsansvar."

Skånevecka för psykisk hälsa

Den 5-11 oktober anordnas ”Skåneveckan för psykisk hälsa” för sjätte gången. I år finns det över femtio olika arrangemang att besöka.

Release av webbutbildningen Utveckla stöd till anhöriga

Release av Nka:s webbutbildning Utveckla stöd till anhöriga, under den internationella anhörigkonferensen i Göteborg.

10 önskningar från ett barn som är anhörig i mötet med personal i hälso- och sjukvården.

Maja Michelsen, bloggare i BarnsBeste och språkvetare vid Högskolan i Östfold, har, utifrån sina erfarenheter som anhörig till en mamma med psykisk sjukdom, tagit fram tio önskemål.om hur hon hade velat att professionella hade kommunicerat med henne.

Föregående123