Nyheter

Viktig hälsoekonomisk analys

Att växa upp med missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom ger allvarliga konsekvenser för barns hälsa, skolgång och arbetsliv. En ny forskarrapport visar även att det finns stora samhällsvinster att göra, 35 miljarder årligen, om ohälsan i gruppen kan...

Den framstående professorn Steven H Zarit medverkar på den internationella anhörigkonferensen

Om positiva fördelar för anhöriga att få regelbundna pauser i vårdandet.

Nyhetsbrev 5 från Barn som anhöriga

Ur innehållet:Träffa oss i Almedalen, Försäkringskassan uppmärksammar barn som anhöriga, Vi har släppt flera spännande rapporter under våren och några till är på gång.

Bättre cancervård när patientperspektivet tas tillvara

Partnerskap mellan patienter, anhöriga och professionella ger bättre vård.

Nka medverkar på Almedalen

Seminarier med Nka:s medverkan.

Stödinsatser för våldsutsatta barn

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för barn som lever med våld i sin familj att få sin situation uppmärksammad och giltiggjord, samt att barn ska få insatser som svarar mot barnens behov av skydd, stöd och behandling

Filmer från kommunikationskarnevalen

Nu finns några av föreläsningarna och seminarierna från Kommunikationskarnevalen på Nka Play.

P1: Barn som inte tilllåts vara barn

P1 sänder inslag om barn med omsorgsansvar.

Träning hos sjukgymnast hjälper vid depression

Ny studie ger ytterligare stöd för att träning har antidepressiva effekter.

Nyhetsbrev - Flerfunktionsnedsättning nr 2, 2015

Nyhetsbrev nr 2, 2015

Föregående123