Nyheter

LO vill ha bättre villkor för anhörigvårdare

LO ska arbeta för att de som vårdar sjuka anhöriga ska få bättre villkor för pension, sjukförsäkring och fler betalda semesterdagar.

Man borde ägna uppmärksamhet åt de bipoläras barn också

Man borde ägna uppmärksamhet åt de bipoläras barn också Krönika av Cecilia Hagen i Expressen.

Nya öppna jämförelser om kommunernas stöd

På Socialstyrelsens webbplats går det jämföra kommunernas stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Doktorsavhandling om att vara anhörig och delaktig vid kommunala äldreboenden

Jessica Holmgren försvarar sin doktorsavhandling.

Vårdprogram om "Psykisk sjukdom under graviditet och spädbarnsperiod"

Som stöd i arbetet med kvinnor med psykisk sjukdom i anamnesen har Stockholms läns landsting tagit fram ett vårprogram om "psykisk sjukdom under graviditet och spädbarnsperiod".

Högt pris för anhörigomsorg

Anhöriga kan och vill bidra, men priset för detta blir ofta högt i form av stress, oro och egen sjukskrivning, visar ny enkät.

Föreläsningar från Anhörigriksdagen 2015

Nu finns några av föreläsningarna från Anhörigriksdagen på Nka Play

Rullande utställning om hjärnan

Den rullande utställningen ”Brainbus” kommer att besöka ett 20-tal orter under sommaren.

Tufft lära sig hantera kronisk cancer

"Vården förväntar sig alldeles för mycket av patientens omgivning".

Hearing om psykisk ohälsa – med personliga inslag

Vid Socialdepartementets hearing berättade statsrådet Gabriel Wikström om egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Föregående12