Nyheter

Samhällsguide ger föräldrar överblick

En ny samhällsguide ska hjälpa föräldrar till barn med Aspergers syndrom att hitta rätt bland olika lagar och rättigheter.

”Rätt att leva – inte bara överleva”

SvT Opinion har publicerat FUB:s debattartikel om Försäkringskassans rekommendationer om föräldraansvar, med hänvisning till Nka:s och FUB:s idéskrift.

Ny webbutbildning om äldres psykiska ohälsa

Kostnadsfri utbildning ska öka kunskapen om psykisk ohälsa hos äldre. Utbildningen är öppen för alla intresserade.

Jeanettes dotter fastnade i missbruk

I fjol tog Jeanette Linnaruds liv en rejäl vändning. Då tvångsomhändertogs hennes 19-åriga dotter p.g.a. drogmissbruk.

Positiva röster om nya Nka-utbildningen

93 procent av kursdeltagarna anser att de kommer att ha nytta av kunskaperna i det dagliga arbetet. Det visar utvärderingen av 7,5-poängsutbildningen om stöd för anhöriga.

Filmade föreläsningar från Göteborgskonferensen, 5-6 februari

Nu kan du ta del av de filmade föreläsningarna från konferensen "Barn som anhöriga" i Göteborg.

Ökad samverkan ska ge bättre stöd

Det är viktigt med tidigt stöd till barn med psykisk ohälsa och deras föräldrar. Det framgår av ett nytt temaområde på Kunskapsguidens webbplats.

Sömn och sömnproblem hos barn med flerfunktionsnedsättning

Läkemedelsverket publicerar en bakgrundsdokumentation om sömnstörningar hos barn där ett kapitel handlar om Sömn och sömnproblem hos barn med flerfunktionshinder

Ny CAN-rapport visar att beroendeproblem inte är konstanta

Rapporten redovisar också ny kunskap om de anhörigas situation.

Temadag om åldrandet

Nka medverkade och filmade temadagen Åldrandet, en utmaning för alla som blir äldre i Ljungbyholm.

Föregående12