Nyheter

Oro i brukarleden och hos anhöriga

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen har medfört ytterligare inskränkningar av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Inspirationsmaterial om anhörigas känslor och existentiella behov

Nytt inspirationsmaterial från Nka som kan användas som underlag för diskussioner i anhöriggrupper, vid personalmöten och utbildningar.

Forskare: LSS-reformen har urholkats

Riksrevisionen visar på det stora ansvar som anhöriga måste ta, när det gäller att kämpa för att deras barn ska få behålla stödet livet genom.

Nyhetsbrev nr 8 Barn som anhöriga

Det 8:e nyhetsbrevet från Barn som anhöriga är här.

Minister: Borde vara möjligt att stödja även dem som vårdar på distans

Intervju med Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

TaSSeLs - taktila tecken som öppnat en ny värld för Erik

Reportage om TaSSeLs - ett taktilt hjälpmedel för kommunikation för personer med flerfunktionsnedsättning.

Föräldraskap i fokus

Nka medverkade på konferensen "Ett annorlunda föräldraskap" i Västerås som arrangerades av RBU

Regelverket passar inte de som har sjuka anhöriga utomlands

Socialförsäkringsministern medger att de anhörigvårdare som har sina sjuka närstående utanför Sverige har hamnat utanför i den svenska lagstiftningen.

Inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Se föreläsningarna från inspirationsdagen om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Prenumerera på nyheter från Nka

Håll dig uppdaterad med aktuella händelser och senaste nytt inom forskning kring anhörigområdet.

Föregående1234