Nyheter

Stödgrupper ska minska anhörigas lidande

Runt om i landet startar studiecirklar för anhöriga till personer med självskadebeteende. Bakom satsningen står den ideella föreningen Shedo.

Disputation: Omsorgens pris i åtstramningstid

Avhandling av Petra Ulmanen om anhörigomsorg för äldre personer i Sverige, främst medelålders döttrars och söners stöd till gamla föräldrar.

Hälsa för personer med bestående funktionsnedsättningar

Konferens om hälsa för personer med bestående funktionsnedsättningar

Svår balansgång för anhöriga till personer med depression

Att leva sitt liv på en annan persons villkor. Så upplever anhöriga till personer med depression sin vardag, enligt en ny studie.

Barn och döden - så pratar du med ditt barn

Tv4 hade i Nyhetsmorgon 22 okt. ett inslag med Monika Nyström och Viveca Nordlander om barnboken Hoppfull. Du kan se inslaget här.

Care 2 Work lanserar sin webbplats - "Förändra livet för tusentals BAME Unga Anhöriga i Europa"

Det innovativa tvååriga, EU-finansierade projektet "Care 2 Work" lanserar sin nya webbplats "www.care2work.org".

Nyhetsbrev nr 3 - Flerfunktionsnedsättning

Nyhetsbrev nr 3 2015 inom området anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning.

Nka:s nyhetsbrev nr 3

Nka:s nyhetsbrev nr 3 2015 handlar om den internationella anhörigkonferensen i Göteborg.

Syskonstöd på nätet testas i Storbritannien

Syftet med stödet är att öka syskonens kunskap om psykossjukdom och stärka deras förmåga att hantera situationen.

Marie Golsäter är majblommestipendiat.

Årets Rolf Zetterström-stipendiat är Maria Heimer, som vid ceremonin presenterade sitt projekt om utsatta barns rätt att komma till tals i socialtjänstens arbete". Hon följdes av AnnaKarin Larsson, Carolina Lunde och Marie Golsäter

Föregående123