Nyheter

Stödet till barn som mister en förälder behöver stärkas

En förälders död ger en kraftig ökning av riskerna för negativa konsekvenser för barnen. Det visar en ny studie.

Ny webbplats vill bryta tabun

”Aldrig ensam” är ett informationsprojekt som vill sprida kunskap om psykisk ohälsa bland unga vuxna.

Västsverige först med öppen redovisning

De psykiatriska kvalitetsregistren börjar nu att leverera data på allvar. Först ut är psykiatrin i Västsverige som presenterar statistik på en ny webbplats.

Nka medverkar på barnneurlogdagarna i Stockholm

Nka presenterar arbetet i de olika nätverken inom området flerfunktionsnedsättning.

Mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa

Nka deltar på konferensen i flertalet seminarier.

Ny rapport från SKL: Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland - En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014

"Samverka kring stödinsatserna"

Anhöriga behöver stöd från flera håll. Det framgår av en ny kunskapsöversikt från Nka.

”Vi står ofta handfallna när tillvaron skakar”

Marit Sahlström har skrivit en roman om en familj som kämpar för att överleva.

Ny teknik underlättar för äldre med mild demens

BTH, Blekinge Tekniska Högskola, får 10 miljoner kronor för att utveckla ny teknik som ska öka livskvaliteten för äldre med mild demens.

Nyhetsbrev - anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning

Nyhetsbrev nr 1 2015.

Föregående12