Nyheter

Ny kunskapsöversikt som ökar förståelsen för begreppen hälsa och välbefinnande

Kunskapsöversikten: "Hälsa och välbefinnande", kommer att publiceras runt årsskiftet.

Intradagarna 2014

Nka deltog på Intradagarna med en föreläsning och en monter.

Norra regionens tvärfackliga utbildning om flerfunktionshinder

Utbildningen vänder sig till blivande barnläkare, neuropediatriker, ät- och näringsteam och annan habiliteringspersonal.

Det krävs en lagändring

Forskare och anhöriga är eniga: Det svenska anhörigstödet är otillräckligt.

Therese Eriksson: Varje barn borde ha rätt till det stöd som jag aldrig fick

Varje gång hon öppnar dörren önskar hon att det inte ska vara en sådan där dag,

Anhörigcenter i Gävle vill ge kunskap och energi

Sju olika stödgrupper pågår just nu i Gävle för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Följ med på ett besök hos Anhörigcenter.

IVO vet inte om att lagen gäller anhöriga

Inspektionen för vård och omsorg, IVO som är tillsynsmyndighet är osäkra på om lagen verkligen gäller anhöriga till missbrukare.

Få kommuner erbjuder stöd för anhöriga till missbrukare

Cirka 3,5 miljoner människor i Sverige har en närstående med missbruks- eller beroendeproblematik. Det kan vara ens förälder, syskon, barn eller kanske den man lever tillsammans med.

Ändlös omsorg drabbar mammor hårdast

Mammorna drar ofta det tyngsta lasset. Det framgår av en avhandling som undersökt hur föräldrar till vuxna barn med psykisk ohälsa upplever sin situation.

Tre av fyra barn får inte hjälp

100 000 barn lever som anhöriga till missbrukare i Sverige. Få av de barnen får stöd och stödet kommer för sent, visar en ny rapport som presenteras i dag.

Föregående123