Nyheter

Studio ett sände 28/7 ett program om unga omsorgsgivare

Lyssna på inslaget om unga omsorgsgivare i Studio ett. Programmet tar upp den utredning som pågår just nu vars syfte är att ta reda på antalet så kallade unga omsorgsgivare.

Ny internetbehandling för unga med svår psykisk ohälsa

Akademiska sjukhuset satsar på internetbehandling för unga med komplicerad psykiatrisk problematik. Projektet startar i september.

Yrkesverksam och anhörig- en (o)möjlig kombination?

På Arbetsgivare för anhörigas seminarium i Almedalen diskuterade politiker, Svenskt näringsliv och forskare yrkesverksamma anhörigas situation.

Stort intresse för hållbart arbetsliv i Almedalen

Arbetsgivare för anhöriga var på plats i Almedalen. Förutom att projektet höll ett eget seminarium bevakades diskussioerna kring ett hållbart arbetsliv.

Låga kortisolnivåer kan öka risken för depression vid bipolär sjukdom

Det är nästan dubbelt så vanligt med depression hos personer med bipolär sjukdom som har onormala nivåer av stresshormonet kortisol i blodet, visar ny studie.

Pressmeddelande

För fem år sedan fick kommunerna lagstadgat ansvar för stöd till närstående. Varför händer så lite i kommuner och landsting? Hur kan vi göra för att komma vidare?

Pressmeddelande: "Med svärdet i handen" - fjärde filmen i vår digitala berättelseserie

Annie är anhörig till sin son med neuropsykiatrisk sjukdom, psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Hör hennes berättelse om hur det påverkar hennes vardag.

Vad gör Nka i Almedalen?

Läs om Nka:s insatser under Almedalsveckan