Nyheter

Kunskapsöversikt: "Det handlar också om tid och pengar"

Ny kunskapsöversikt om anhörigomsorg, försörjning och lagar

Ny studie avfärdar koppling mellan självmord och ADHD-läkemedel

En ny registerstudie från Karolinska Institutet visar att läkemedelsbehandling mot ADHD inte medför någon ökad risk för självmordsförsök och självmord.

Nka:s nyhetsbrev nr 1&2

Nka:s nyhetsbrev nr 1 och 2 2014

Pressmeddelande: ”Alla är vi anhöriga” – tredje filmen i vår digitala berättelseserie

I den tredje berättelsen i filmserien berättar Carin Wallman, anhörigkonsulent i Karlstad kommun, om vilket fantastiskt stöd som anhöriga är för sina närstående.

Pressmeddelande

Ny strategi ska stärka patienters och anhörigas roll i sjukvården

När barn är anhöriga i hälso- och sjukvården

Under våren 2014 arrangerade projektgruppen för När barn är anhöriga ett seminarium för verksamma inom kommun och landsting som möter barn som är anhöriga till allvarligt sjuka föräldrar.

Skåne utvecklar Internetkurs om autism

Region Skåne vill erbjuda föräldrar till barn med autism en utbildning via Internet. Syftet är att ge föräldrarna kunskap om diagnosen och verktyg att stödja sitt barn.

En webbaserad utbildning för dig som möter barn som anhöriga

I höst startar en utbildning för dig som möter barn som är anhöriga. Under utbildningen får du veta vad du kan göra för att stötta barnen och vad paragraf 2g i HSL innebär

Att resa med flerfunktionsnedsättning

Läs reportaget med 16 frågor och svar om vad som är bra att veta när man skall resa med flerfunktionsnedsättning.

Pressmeddelande: ”Ständig jour” – andra filmen i vår digitala berättelseserie: "En (o)möjlig kombination?”

Den andra berättelsen i vår digitala berättelseserie handlar om Berith som är anhörig till sin son som har flerfunktionsnedsättning.

Föregående123