Nyheter

Testkommuner för bättre psykisk hälsa

Genom en pilotverksamhet i två kommuner vill Norrbottens läns landsting utveckla metoder som förbättrar den psykiska hälsan bland barn och unga.

Ny statistik om äldre personer i Sverige och EU

I en ny rapport har Myndigheten för delaktighet, MFD, sammanställt statistiska uppgifter om äldres hälsa, funktionsnedsättning, boende och hjälpmedel i Sverige och EU.

Ny patientbroschyr om psykiatrisk tvångsvård

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gett ut en ny broschyr som beskriver lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.

Stödprogram för anhöriga vid palliativ vård

Forskningsprojekt med syfte att öka anhörigas förberedelse för att vårda, minska negativa konsekvenser och bibehålla välbefinnande.

Se föreläsningarna från demensdagen i Borås

Nu kan man se föreläsningarna från demensdagen i Borås den 6 maj.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

För femte året gör SKL och Socialstyrelsen Öppna jämförelser av hur stödet till personer med funktionsnedsättning ser ut.

Webben ett sätt att stödja unga anhöriga

Unga anhöriga till personer med psykisk ohälsa känner sig åsidosatta av vården och isolerade i sin situation. Webben kan vara ett sätt att få stöd, visar ny forskning.

Myndigheten för delaktighet är igång

Myndigheten arbetar för att alla människor ska kunna vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga.

Ny reportageserie: Livets möjligheter i glädje och sorg

I en ny reportageserie som handlar om livets möjligheter i glädje och sorg får vi följa två mammor vars barn har flerfunktionsnedsättningar.

Föräldrar saknar stöd efter barnets självmord

Föräldrar som förlorar ett barn genom självmord risker att utveckla långvarig psykisk sjuklighet, visar en ny studie.

Föregående123