Nyheter

Nka:s nyhetsbrev nr 4 2014

Nka:s sista nyhetsbrev för året.

Samordningssjuksköterskan – ett stöd till den äldre och den anhöriga

Publikation från Socialstyrelsens artikelserie om stöd till anhöriga inom hälso- och sjukvården.

att möta anhörigas känslor och existentiella behov

Läs om Nka:s blandade lärande nätverk om Att möta anhörigas känslor och existentiella behov.

Inbjudan till en kväll för föräldrar – samtal om det utökade föräldraskapet

Kajsa Råhlander, förälder och författare kommer att berätta utifrån sina men också många andra föräldrars erfarenheter om det ansvar man känner och oron inför framtiden.

Nka:s nyhetsbrev nr 3

Nka:s näst sista nyhetsbrev för året.

Nya bestämmelser i diskrimineringslagen

Från den 1 januari 2015 gäller nya bestämmelser i diskrimineringslagen som innebär att bristande tillgänglighet klassas som diskriminering.

Syskonprojekt Av syskon För syskon

Projektet syftar till att bygga upp ett nätverk för unga personer som har syskon med funktionsnedsättning.

Blogg om att flytta hemifrån

Läs Simons blogg som handlar om att vara ung och på väg in i vuxenlivet.

Artikel om webbutbildningen i Vårdfokus

Vårdförbundets fackliga tidning Vårdfokus skriver om vår webbutbildning Barn som anhöriga - våga fråga. Läs artikeln här

Avhandling om att flytta till särskilt boende

Avhandlingen "Hänsynstagandets paradoxer" tar upp vad som händer när äldre överväger att flytta från eget till särskilt boende.

Föregående1234