Nyheter

Webbaserat kunskapsstöd ska öka förståelsen för ADHD

Nu lanserar Socialstyrelsen en samlad information på webben för att personer med ADHD ska få rätt stöd.

Forskningen gör framsteg

Med forskningens hjälp kan vi rädda fler människoliv och undvika de tragedier som i dag drabbar alltför många.

Filmade föreläsningar

Filmade föreläsningar från Nationella konferensen barn som anhöriga 2014.

Webseminarie kring Landstinget i Kalmars arbete kring sin strategi för medborgar-, patient- och närståendemedverkan

Webbseminarium i SKL:s regi med Anna Olheden och Anna Wahlstam.

Aktiva muskler kan skydda hjärnan

Nu har forskare hittat en förklaring till varför motion har en välgörande effekt på hjärnan vid till exempel stress och depression.

”Alexander har lärt mig att se världen med andra ögon”

Hur är det att leva med ett funktionshindrat barn? Ståupparen Eric Löwenthal valde att göra en komisk show om att vara pappa till ett barn med flerfunktionsnedsättning.

”Våra medlemmar ska kunna känna balans i livet”

Unionen har sedan starten 2008 arbetat med föräldravänliga och HBTQ-vänliga arbetsplatser. Möjligheten finns att även anhörigfrågor får ta plats i framtiden.

Regeringens svar på Riksrevisionens rapport om stödet till anhöriga omsorgsgivare

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar när det gäller åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport: Stödet till anhöriga omsorgsgivare.

Handbok för chefer och personalansvariga

Handboken är till för att du som är chef eller personalansvarig ska få handfasta tips och råd kring hur du kan hantera anhörigsituationer på arbetsplatsen.

Maskrosbarn i P1

I oktober, november och december medverkar Therése Eriksson, grundare av Maskrosbarn, i Tankar för dagen i P1. Du kan lyssna på inslagen här.

Föregående12345...