Nyheter

Så vill myndigheter samordna stödet inom psykisk ohälsa

Bättre samordning av olika myndigheters insatser inom ADHD-området. Det är en av flera insatser som förespråkas i en rapport som lämnades till regeringen idag.

Skräddarsytt stöd gav meningsfull sysselsättning

Två av tre personer med psykisk funktionsnedsättning fick en meningsfull sysselsättning genom individuellt stöd. Det framgår av en rapport från Socialstyrelsen.

Lokala nyheter

Lokala nyheter från hela landet inom området anhöriga till äldre personer.

Uppdrag att analysera konsekvenser av en sammanhållen merkostnadsersättning till personer med funktionsnedsättning

Försäkringskassan får i uppdrag att analysera konsekvenser av en sammanhållen merkostnadsersättning till personer med funktionsnedsättning

Angelägen dag för anhöriga i Västra Götaland

Den 1 februari arrangeras genom unik samverkan mellan Nka och flera intresseorganisationer en träff för anhöriga till barn, unga och vuxna med flerfunktionsnedsättningar i Västra Götaland.

Nya webbutbildningar för personal i vård och omsorg

Två nya webbutbildningar ska förbättra bemötande och omhändertagande av personer med psykisk ohälsa.

Fokus på psykisk hälsa i Västerbotten

Under 2014 sätter Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting fokus på psykisk hälsa. Målet är att förebygga psykisk ohälsa och motverka fördomar.

Dottern:"Jag fick ha koll på allting"

Om Madeleine som lät pappan flytta hem till henne efter att han fått en stroke.

Möten på nätet skapar gemenskap

Internet kan erbjuda anhöriga ett bra stöd. Men det kan vara svårt att navigera bland allt material, visar forskning från Lunds universitet.

Var med och påverka framtiden

Nu har du möjlighet att påverka framtidens funktionshinderspolitik. Handisam söker personer med funktionsnedsättning som vill delta i en undersökningspanel.

Föregående1234