Nyheter

Anhörigcentrum i Gävle arbetar för mer anhörigvänliga arbetsplatser

För 13 år sedan startades Anhörigcentrum i Gävle. Arbetsgivare för anhöriga träffade Marie Bengtsson som är anhörigkonsulent i kommunen.

Att vara syskon till någon med funktionsnedsättning

DN uppmärksammar syskonskap.

Den psykosociala vårdmiljön är viktig för kvaliteten i demensvården

Karin Sjögren, doktorand vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, har i sitt avhandlingsarbete studerat vården av personer med demens i särskilda boenden.

Depression förkortar äldres liv

Omkring tio procent av alla över 65 år lider av depression visar en ny ännu inte publicerad studie från Västernorrland.

Lokala nyheter

Lokala nyheter från hela landet inom äldreområdet.

Ungdomars upplevda psykiska ohälsa

Ungdomsstyrelsen ska göra en kartläggning kring hur ungdomar mellan 13 och 25 år, med självupplevd psykisk ohälsa upplever sina svårigheter.

Nu finns Arbetsgivare för anhöriga i Sociala medier

Genom olika sociala medier vill vi med din hjälp sprida anhörigfrågan till en bredare målgrupp och väcka frågan på arbetsplatser runt om i landet.

Psykisk ohälsa hos var fjärde ung

Var fjärde ung mellan 18 och 25 år mår psykiskt dåligt och det är vanligare bland unga kvinnor enligt en ny undersökning från Stockholms stadsmission.

Anhörigcentrum i Timrå anordnar studiecirkel om psykisk ohälsa

Många har någon i sin närhet som mår psykiskt dåligt, men ingen att prata med om saken. Därför startar Anhörigcentrum i Timrå en studiecirkel om psykisk ohälsa.

Medkänsla minskar stressen som anhörig

PILOTSTUDIE: Carina Andersson fick stor hjälp med att se med mer medkänsla på sig själv i en kurs för anhöriga till svårt cancersjuka.

Föregående1234