Nyheter

Studie om stödet till unga som förlorat en förälder i cancer

Enligt studien från Karolinska Institutet kan den psykiska hälsan hos tonåringar som förlorat en förälder i cancer påverkas av vilken information de får.

Föreningar & organisationer vill utveckla anhörigstödet

Vad är viktigt att tänka på när det gäller framtidens anhörigstöd? Se vår film med representanter från olika organisationer när de berättar hur de vill utveckla anhörigstödet.

Politiker om framtidens anhörigstöd?

Vad är viktigt att tänka på när det gäller framtidens anhörigstöd? Se vår film när politiker berättar hur de vill utveckla anhörigstödet.

Barnet og Rusen 2013

Den 25-27 september anordnas konferensen Barnet og Rusen 2013 i Sandefjord, Norge.

Sprida information om socialtjänsten till barn och unga

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utforma information till barn och unga.

Inhämtar åsikter från barn med flerfunktionsnedsättning

Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, ska inhämta erfarenheter från barn och unga med funktionsnedsättning.

Informationsmöte om Blandade lärande nätverk

Nka har goda erfarenheter av att i flera år genomfört Blandade lärande nätverk inom området Anhöriga och äldre.

Nytt nätverk för organisationer

Nka har startat ett nätverk med idéburna organisationer och vid första träffen diskuterades hur samarbetet ska se ut.

Resultat som ska stärka föräldrarollen

Drygt 60 procent av föräldrarna i missbruksvården får stöd i föräldrarollen av sina barn som är under 18 år.

JUNIS kräver raka besked

För tionde året i rad presenterade IOGT-NTOs Juniorförbund, JUNIS, en kartläggning över hur kommunernas stöd till barn i familjer med missbruk ser ut.

Föregående12