Nyheter

Uppföljning av ANDT-strategin

I en rapport från Regeringen redovisas förslag på indikatorer som ska användas för att följa upp ANDT-strategins långsiktiga mål.

Att ta pulsen på anhöriga är viktigt

Med hjälp av Anhörigpulsen kan anhörigföreningar, politiker och tjänstemän i Sverige se vad anhöriga tycker om det anhörigstöd som ges ute i kommunerna.

Ny omfattande rapport om barn och ungas hälsa och välfärd

Svenska barn och unga har det förhållandevis bra, även om man jämför med andra välfärdsländer.

Arbetsgivare för anhöriga presenterades under Anhörigriksdagen 2013

- Ett attraktivt hållbart arbetsliv i livets alla faser, tillgängligt för alla, det är vad projektet Arbetsgivare för anhöriga ska arbeta för, säger Charlotte Jonasson Falk.

Erfarenhetsutbyte under Nordic Forum

Barn som lever i fattigdom och barn med föräldrar i fängelse. Det var några av programpunkterna när det nordiska nätverket "Nordic Forum Children in Focus" träffades.

Region kartlägger arbetet med barn som anhöriga

Som ett första steg i ett utvecklingsarbete har Västra Götalandsregionen kartlagt vilket arbete som görs för barn som anhöriga.

Åtstramningens pris

Färsk rapport från Stockholms universitet - Åtstramningens pris – Hur påverkas de medelålders barnen av äldreomsorgens minskning?

Film om att bemöta cancersjuka och deras anhöriga

"Du som står bredvid. Du är viktig. Glöm aldrig det".

Samordning för familjer dröjer

Samordning av alla insatser och kontakter är en tung börda för föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning.

Kunskapsöversikter om metoder

Vid Nka pågår arbetet med två systematiska kunskapsöversikter om metoder för stöd till barn som anhöriga.

Föregående12