Nyheter

Uttredning av barnkonventionen

Regeringen ska utreda vad det skulle innebära att förena barnkonventionen i svensk rätt. TIll detta har man utsett Anita Wickström till särskild utredare.

Nka tar över webbadressen barnsomanhoriga.se

Från och med den 26 mars har Nka tagit över webbadressen barnsomanhoriga.se som tidigare drivits av Psykiatrinätverket Barn som anhöriga.

Regionförbundet i Kalmar län satsar på anhöriga

Regionförbundet i Kalmar län har en uttalad policy om att vara en hälsofrämjande arbetsplats med god balans mellan arbetsliv och privatliv.

Meridium har påbörjat anhörigvänligt arbete

Meridium är måna om att satsa på sin personal och de har nyligen gått med i nätverket Arbetsgivare för anhöriga.

Beroendecentrum i Stockholm utvecklar rutiner

För att öka medvetenheten om vikten av att ta upp frågor om föräldrar och deras barn inom missbruks- och beroendevården har Chrstina Scheffel- Birath vid Beroendecentrum i Stockholm tagit fram en fördjupningskurs för att utveckla rutiner.  Arbetet ingå...

Nu ska ersättningen för assistans ses över

Referat av debattartikel på SvD Brännpunkt.

Landshövdingen har erfarenheter av anhörigstöd

Värmlands landshövding Kenneth Johansson berättar i Radio P4 Värmland om sina erfarenheter av att vara anhörig. Klicka här för att lyssna på reportaget (öppnas i nytt fönster)

Konferens: Sveriges Gerontologidag

Konferens: Sveriges Gerontologidag

Kunskapsöversikter om metoder för stöd till barn som anhöriga

Inom Nka:s projektgrupp Barn som anhöriga pågår för närvarande arbetet med två systematiska kunskapsöversikter om metoder för stöd till barn och unga med föräldrar som har allvarlig fysisk sjukdom eller skada och metoder för stöd till barn och unga där en förälder avlider.

Allmänna barnhuset bjuder in till temadagen "Små barn och trauma"

Konferensen "Små barn och trauma" sätter fokus på de små barnen som lever i utsatta livsmiljöer och som utsätts för upprepade svårigheter oftast av en förälder eller annan närstående i hemmet.

Föregående12