Nyheter

Almedalsveckan 2012: Barnministern om arbetet med stöd till barn som anhöriga

Föräldrar är nyckelfigurer för de allra flesta barn när det gäller alkoholvanor. För barn som lever med föräldrar med missbruk är det ofta viktigt med stöd till både barn och föräldrar. Förutom att Nka närvarade så var ett stort antal politiker på plat...

Almedalsveckan 2012: Vad finns det för stöd till barn som anhöriga?

Under Almedalsveckan medverkade Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, NkA, vid ett seminarium om vad det finns för stöd till barn som anhöriga, arrangerat av IOGT-NTOs juniorförbund Junis.

Projektet Arbetsgivare för anhöriga

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) och Anhörigas riksförbund (AHR) har beslutat att gemensamt starta ett projekt under ledning av Åke Fagerberg.

Pågående arbete i projektet

Den officiella uppstarten av projektet Arbetsgivare för anhöriga ägde rum på Anhörigriksdagen i Varberg den 23 maj 2012.

Inlägg om skyddet för utsatta barn förstärks

Nka har en viktig roll i att sprida information och kunskap om stöd till usatta barn. Läs vårt inlägg till barn - och äldreministern Maria Larssson debattartikel i SVD.

Föreläsningar från Anhörigriksdagen 2012

Vad vill unga anhöriga ha för stöd? Se föreläsningen med tre ungdomar som berättar om sina upplevelser, tillsammans med personal från Mora och Avesta kommun.

Sommarläger för dig som är ung anhörig till någon med en demenssjukdom

Är du mellan 18-30 år kan du träffa andra i samma situation och knyta nya kontakter.

Nyhetsbrev nr 3 2012 Barn som Anhöriga

Rubrikerna i det tredje numret 2012 är bland annat; Första träffen för projektet Barn som Anhöriga, NkA kartlägger informationsmaterial och SKL satsar på stöd i föräldraskapet inom missbruks-och beroendevården.