Nyheter

Många frågor om utebliven överenskommelse för 2019

Fortfarande saknas en överenskommelse mellan staten och SKL om insatser inom området psykisk hälsa. Frågorna är många, skriver Uppdrag Psykisk Hälsa på sin webbplats.

Internationella syskondagen

Idag är det Internationella syskondagen. På Funka olika podden kan man ta del av det andra avsnittet på temat syskon som denna gången handlar om de vuxna syskonen.

Anhöriga ställer upp när insatser och samordning brister

Drygt 1,3 miljoner personer i Sverige ger anhörigomsorg. Men rollen som omsorgsgivare är understuderad, likaså de samhällsekonomiska konsekvenserna

Uppföljning av insatser ska ge anhöriga bättre stöd

Vilka former av anhörigstöd erbjuder kommunerna? Och hur upplever de anhöriga nyttan av dessa?

Forskningsprojekt ger stöd till vuxna med adhd och deras närstående samt föräldrar med egen adhd

På Karolinska Institutet pågår två aktuella forskningsprojekt som handlar om att leva i familjer, där en familjemedlem eller familjemedlemmar har adhd

Funka olika - podden om livet med funktionsnedsättning

Ett poddavsnitt om att växa upp med ett syskon med funktionsnedsättning

Anhöriga saknar stöd och information

Det finns mycket kvar att göra för att underlätta situationen för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Bland annat saknas stöd och information, enligt en ny studie.

Familjeorienterad innovation

Under 2018 har några kommuner utvecklat nya tjänster utifrån att intervjua barn och föräldrar om deras önskemål och behov, så kallad användardriven innovation.

Allt fler omsorgsgivare över 65 år

I rapporten: "Mer familj, mer omsorg. Svenska familjeband under senare år", tar familjeforskaren Gerdt Sundström pulsen på växande familjeband och ökande anhörigomsorg inom familjen i Sverige.

Stöd till barn och unga som är anhöriga i Norrköping

Norrköpings kommun satsar på stöd till barn och unga som är anhöriga