Nyheter

Anhörig som hjälper sina coronasjuka föräldrar medverkade i Go'kväll

Mia Fahlén har valt att hjälpa till och vårda sina coronasjuka föräldrar. Under onsdagskvällen medverkade hon i tv-programmet Go'kväll på SVT och berättade om situationen som hon nu befinner sig i.

Videomöten om psykisk ohälsa ersätter fysiska föreläsningar

Riksförbundet Hjärnkolls ambassadörer i Stockholm tar nu hjälp av digital teknik för att nå ut med sina föreläsningar i tider när fysiska sammankomster ska undvikas.

Malmö stad har lanserat webbsida för anhöriga

Malmö stad har lanserat en webbsida för anhöriga som har frågor om stöd och omsorg eller är oroliga för coronavirusets konsekvenser.

Anna Pella har utsetts till Folke Bernadotte Stiftelses stipendiat år 2020

Genom arbetet som författare och journalist och med egen erfarenhet har Anna skaffat sig bred och djup kunskap om barn med funktionsnedsättning och deras familjers livsvillkor.

Nyhetsrev nr 3 från Nka

Innehåll: Anhöriga och coronaviruset, Digitala träffar om anhörigskap till personer med flerfunktionsnedsättning, Nka erbjuder Zoom Meetings till kommunernas anhörigstöd

De ger vägledning till unga som har föräldrar som drabbats av cancer

Två forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har samarbetat med Cancerfonden för att kunna sprida information till ungdomar som har en förälder med cancer eller som har förlorat en förälder i cancer.

Inslag om funktionsnedsattas utsatthet under coronautbrottet

I ett inslag från P4 Stockholm säger Eva Borgström, intressepolitisk samordnare på FUB, att det är anmärkningsvärt att personer med intellektuell funktionsnedsättning inte räknas till riskgruppen för coronaviruset.

Krönika av Anna Pella

Anna Pella, vars dotter har en flerfunktionsnedsättning med svåra andningsproblem, beskriver i en krönika hur det är att leva med ovisshet inför framtiden.

Oro för coronaviruset ökar samtalen till Bris

Bris har utökat sina telefontider med anledning av att många barn har hört av sig och uttryckt oro kring coronaviruset, rapporterar SVT Nyheter.

Anhöriga beskriver sin vardag och behov av stöd

Anhöriga upplever att deras liv tar en paus när en familjemedlem drabbas av psykisk ohälsa. Det visar en magisteruppsats där man sammanställt röster från närmare 500 anhöriga.

Föregående1234567...