Nyheter

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst

Vi söker koordinator till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Socialstyrelsen söker tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, kommuner som är intresserade av att vara med och utveckla och pröva koordinatorfunktionen utifrån de framgångsfaktorer som identifierats.

Nyhetsbrev nr. 7 från Nka

Nytt nyhetsbrev från Nka. Här kan du läsa om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Kommunikationskarnevalen 2018

Se föreläsningarna från Kommunikationskarnevalen 2018 med temat "Med sikte på framtiden- nya spännande möjligheter till kommunikationsstöd".

Nka tilldelas medel för att ta fram stödmaterial om fallolyckor

Regeringen har tilldelat Nationellt kompetenscentrum anhöriga medel för att ta fram ett lättanvänt stödmaterial om hur fallolyckor hos äldre kan förebyggas. Stödmaterialet ska syfta till att öka kunskapen hos anhöriga vilket i förlängingen kan leda til...

Regeringen vill utreda äldrelag

I samband med att socialtjänstlagen utreds har regeringen nu gett särskild utredare Margareta Winberg tilläggsuppdraget att utreda om äldre, som ingår i socialtjänstlagen, ska ha en egen äldrelag.

Nka i Almedalen

Nka ordnade två egna seminarier i Almedalen. Läs mer om dem och läs även Liza Leonhardts personliga betraktelse.

Partiledartalen i Almedalen under lupp

Nka har analyserat samtliga partiledartal under Almedalsveckan ur ett anhörigperspektiv.

Ny modell ska minska psykisk ohälsa i skolan

Sverige leder ett EU-projekt som ska förbättra ungdomars psykiska hälsa. Totalt deltar 48 högstadieskolor, varav tolv i Sverige.

Elizabeth Hanson ny ordförande i Eurocarers

Den 26 juni valdes professor Elizabeth Hanson vid Nka till ny ordförande för Eurocarers. Läs referat av Elizabeth Hansons inledningstal.

Föregående1234567...