Nyheter

Nyhetsbrev nr 7 från Nka

Exempel på innehåll i senaste numret: Ta del av Nka:s arbete med att sprida anhörigfrågan under Almedalsveckan. Nka medverkade i TV4 Nyhetsmorgon.

eHälsomyndighetens tjänst Läkemedelskollen hjälper invånare att få koll på recept och uthämtade läkemedel

eHälsomyndigheten söker fullmaktsgivare eller fullmaktstagare och har använt en fullmakt för att hämta ut medicin någon gång under de senaste 6 månaderna.

BUP-linjen slussar barn till rätt vårdnivå och ger anhöriga stöd

"Vi kartlägger behoven och inger hopp”, säger psykiatrisjuksköterskan Johanna Jonsson som arbetar på den nya telefonbaserad enheten i Region Norrbotten.

Rapport från konferensen 4th Transforming Care Conference

Situationen för anhöriga och anhörigstöd ser olika ut i olika delar av världen, men intressanta arbeten pågår på flera håll. Flera studier belyste anhörigfrågan ur olika perspektiv och anhörigas situation diskuterades på många seminarier.

Allt fler demenssjuka vårdas hemma – anhöriga utan riktat stöd

Allt fler personer med demens bor hemma längre på grund av platsbrist på demensboenden. Det i sin tur leder till att allt fler partners, make, maka eller barn blir anhörigvårdare.

Samtal om psykisk hälsa och existentiella redskap

Ärkebiskop Antje Jackalén och psykiater Ing-Marie Wieselgren delar med sig av sina funderingar kring livet, döden, psykisk hälsa och hopp i senaste avsnittet av podden ”Kafferast i kunskapsfabriken”.

Nka:s arbete under Almedalsveckan

Nu har även detta års almedalsvecka kommit och gått lika snabbt och intensivt som vanligt. Nka har såklart varit på plats och deltagit i ett antal seminarier, de flesta av dem kan du se här på Nka Play. Seminarierna har handlat om barns vård av...

Nka medverkar i TV4 Nyhetsmorgon

Se när Nka:s verksamhetschef Lennart Magnusson medverkar i TV4 Nyhetsmorgon

Nytt instrument fångar upp psykisk ohälsa hos små barn

Var tionde treåring har socioemotionella problem, och problemen är dubbelt så vanliga bland pojkar som bland flickor. Det visar forskning där man testat ett nytt skattningsinstrument inom BVC.

1,7 miljarder till insatser inom området psykisk hälsa

SKL och regeringen har enats om satsningar för att stärka den psykiska hälsan. Överenskommelsen omfattar drygt 1,7 miljarder kronor för 2019, och en stor del av medlen riktas till barn och unga.

Föregående1234567...