Nyheter

Anhörigforum på nätet erbjuder gemenskap

Forum på nätet kan erbjuda anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar en livsviktig gemenskap. Det konstaterar Riksförbundet Attention på sin webbplats där man ger tips på olika forum.

Anhörigriksdagen 2017 – Invigning och välkomsttal

Invigning och välkomsttal med Ann-Marie Högberg och Lisa Syrén.

Öländskt samarbete inom demensvården

På Öland arbetar Borgholms kommun och Borgholms Hälsocentral aktivt tillsammans för en demensvård av bästa möjliga kvalitet – både för drabbade och anhöriga.

”Jag är väldigt tacksam för att så många gör så mycket insatser”

Anhörigas insatser ska vara frivilliga. Det slog barn- äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér fast på Anhörigriksdagen i Varberg.

”Vi som förlorar anhöriga i suicid blir ofta tysta och tystade”

Man brukar räkna med att tio människor berörs på nära håll av ett självmord. Lågt räknat blir det 15 000 personer per år som påverkas djupt.

Tidig demens ­tragiskt för familjen

En demensdiagnos tidigt i livet är tragiskt i sig men kan också få följder som dålig ekonomi och pension.

Ny kunskapsöversikt kartlägger utbredd diskriminering

Stärkt juridiskt skydd och bättre stöd. Det är några av de åtgärder som krävs för att stoppa diskrimineringen av personer med psykisk ohälsa, enligt en ny kunskapsöversikt där också anhörigas situation tas upp.

3,5 miljoner till forskning om mobbning på jobbet

Ett nytt mätinstrument ska öka kunskapen om hur arbetsplatsens organisation påverkar förekomsten av mobbning. Syftet är att förebygga psykisk ohälsa.

Bäst vård för pengarna – unik studie kartlägger kostnadseffektiviteten vid demensvård

Studien ska också undersöka vad anhörigas insatser kostar samhället i form av produktionsbortfall.

Anhöriga sparar vårdmiljarder åt samhället

Anhörigas insatser är på många sätt ovärderliga, men de kan också mätas i kronor och ören.