Nyheter

Drogerna styr deras barns liv

De har båda barn, som missbrukat droger i flera år, och beskriver sig som medberoende. Det innebär ständig oro, en evig kamp och jakt.

Ny app ska stödja barn och föräldrar på BUP

En utredning för till exempel ADHD kan verka krånglig och besvärlig. Nu har Region Västmanland tagit fram en app som ska göra processen lättare att förstå.

Förstärkt anhörigstöd i Kalmar kommun

Socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen startar nytt samarbete gällande stöd till anhöriga. Syftet med samarbetet är att få ett helhetsperspektiv kring personer som är i behov av anhörigstöd.

”De nya riktlinjerna måste kompletteras”

De nya riktlinjerna för behandling av depression och ångest måste även innehålla information om fysisk aktivitet, anser Läkaresällskapet.

Referensgruppsmöte kring forskning

Projektet innefattar studier av närståendestöd på nätet genom enkäter och fokusgrupper runt om i landet.

Psykisk ohälsa hos späda och små barn - risker och kännetecken

Webbinarium om späda barn

Margareta Winberg ska göra en översyn av socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen ska bli lättare att tillämpa och förstå samt underlätta för kommuner att samarbeta och samverka med varandra och andra.

Premiär för nytt internationellt nyhetsmagasin med anhörigperspektiv

International Journal of Care and Caring, IJCC, är den första tidskriften i världen som helt fokuserar på anhöriga och anhörigvård.

Digital plattform ska stödja unga nyanlända

På uppdrag av regeringen lanseras nu en webbplats för unga nyanlända. Den innehåller bland annat information om psykisk ohälsa.

TV-tips: Ny serie med fokus på depression och självmord

Sofia Helin och Anne Lundberg i tv-serie med fokus på självmord.