Nyheter

Barn och familj i sorg och saknad

Till dig som i din yrkesroll kommer i kontakt med barn, unga vuxna och föräldrar som behöver hjälp att komma vidare i sitt sorgearbete.

Anhöriga till missbrukare får mer stöd

Kring varje person som missbrukar finns det i genomsnitt fyra till fem anhöriga som påverkas på olika sätt.

Barn och elever med medfödda skador av alkohol i pedagogisk verksamhet

De den filmande konferensen om Barn och elever med medfödda skador av alkohol i pedagogisk verksamhet.

Utskrivningsguiden – ett verktyg för en enklare väg tillbaka

NSPH Skåne har fått 1,2 miljoner kronor för att ta fram ett nytt pedagogiskt verktyg som ska förenkla och förbättra patientens återhämtningsprocess.

Seminarium Barn som anhöriga vid svåra händelser

Se föreläsningarna från seminariedagen om barn som anhöriga vid svåra händelser.

Det ska bli fler platser på äldreboendena

Anhörigas insatser ska bygga på frivillighet och ska inte ersätta kommunernas ansvar.

Alkohol påverkar andra negativt

Alkoholen drabbar genom våld, bråk och olyckor även omgivningen och när anhöriga eller arbetskollegor dricker för mycket.

"De måste bråka på alla sätt som finns"

Det är en tydlig tendens att fler och fler familjer med mycket svårt funktionsnedsatta barn och ungdomar blir av med timmar i personlig assistans.

Helhetssyn saknas i vården av våra mest sjuka äldre

För att skapa en fungerande helhet behöver vård- och omsorg för denna grupp utformas i samverkan med representanter för mest sjuka äldre och deras anhöriga.

Så får vi kvalitetssäkrad äldreomsorg i hela landet

Det blir också enklare för äldre och anhöriga. De kan känna trygghet i att alla omsorgsalternativ i kommunen har en hög kvalitetsnivå.