Nyheter

Om att orka länge - källor till återhämtning

Nka presenterar en ny reportageserie inom området flerfunktionsnedsättning som handlar om att orka länge och källor till återhämtning

Mycket är oklart om effekten av meditation

Små studier av låg kvalitet. Därför är det svårt att klargöra effekten av meditation, konstaterar författarna bakom en ny internationell översikt.

Ny app om inskolning i tandvården

Mun H Center söker dina synpunkter till en ny app!

Reportage från forskarnätverkskonferens i Stockholm, 25-26 november

Nu finns reportaget från konferensen tillgängligt.

Reportage från mötesdagen i Lund

Reportage från mötesdagen om anhörigfrågor i Lund.

Borås bäst i Europa på tillgänglighet

Borås vann EU-priset för bästa tillgängliga stad 2014 i kampen med sex andra europeiska finalstäder.

Nytt projektet ska lyfta anhöriga

Att uppmärksamma och förbättra de anhörigas situation är syftet med ett projekt som NSPH nyligen startat tillsammans med Schizofreniförbundet.

Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk

Ta del av fem kommuners utvecklingsarbete om samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik.

Reportage och filmer från mötesdagarna

Läs reportage och ta del av filmade föreläsningar från mötesdagarna.

ÄO-dagarna i Älvsjö

Kort rapport från Äldreomsorgsdagarna i Älvsjö.