Nyheter

Kan Smedsberget kan också andra

Om SVT:s serie "Sveriges bästa äldreboende" och vad vi kan dra för lärdomar av serien.

Psykisk ohälsa på jobbet ska utredas

Regeringen satsar nu 1,5 miljoner kronor på att öka kunskapen om sambanden mellan psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro.

Kunskapsöversikt om anhöriga och funktionsnedsättning

Del fyra i Ritva Goughs serie om anhöriga och funktionsnedsättning. Del fyra handlar om "Barn som anhöriga".

Bättre robotar ger vårdsamtal kvalitet

Doktorsavhandling där Annica Kristoffersson studerar hur kunskaperna om hur människor interagerar med varandra kan förbättra utformningen av robotsystem.

Prepared for care?

Hur mår du? Hur kommer du att klara av situationen? Kan vi hjälpa dig på något sätt? Question time på House of Parliament

Alla vinner på en anhörigvänlig arbetsplats!

Credit Suisse är medlemmar i nätverket Employers for Carers och har sin egna "The Carers group" på arbetsplatsen.

Nätverka och se möjligheter utöver det vanliga

Under Carers Week anordnade Carers UK och Employers for carers ett event som innehöll mingel och paneldiskussion kring yrkesverksamma anhöriga.

Digital guide hjälper dagispersonal att stötta barn med problem hemma

Den digitala guiden "Du kan hjälpa Jesper" ska hjälpa förskolepersonal i mötet med barn som har det svårt.

Dags att söka statsbidrag till anhörigorganisationer

Statsbidraget fördelas till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder.

Inbjudan till mötesdagen i Karlstad

En dag för inspiration, erfarenhetsutbyte och intressanta möten.