Nyheter

Hässleholm tog krafttag kring anhörigstödet

Hässleholms kommun involverade anhöriga, anhörigföreningar, personal och politiker i arbetet med att förbättra anhörigstödet.

Kunskapsöversikt 2 om anhöriga och funktionsnedsättning

Kunskapsöversikt 2 - "Samhällets insatser från socialtjänst, skolan och försäkringskassan".

Fattigdom påverkar barnen

Uppskattningsvis 3-4 procent av alla barn lever i familjer med mycket knappa ekonomiska resurser. Läs reportaget om Elisabet Näsmans forskning.

Unik kartläggning om barn som anhöriga

Fler barn och unga än vad vi tidigare har trott lever i hem med missbruk och/eller allvarlig sjukdom. Det visar den första registerstudien inom området Barn som anhöriga, som presenteras av Chess och Nka.

Läs nyhetsbrev 2 från Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning

Nyhetsbrev 2 från området Flerfunktionsnedsättning.

Våld mot äldre måste tas på större allvar

FN:s generalförsamling har utsett den 15 juni till en världsdag för att uppmärksamma våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män.

Surfplattor lugnar äldre med demens

Modern teknik hjälper personer med koncentrationsproblem. Det upptäckte ett demensboende i Höganäs av en slump.

Stort antal äldre per biståndshandläggare

Kommunernas biståndshandläggare har i genomsnitt ansvar för 161 personer med äldreomsorg, i vissa fall uppemot 360.

Föreläsningar från Kommunikationskarnevalen

Föreläsningar från Västsvenska kommunikationskarnevalen 2013 i Göteborg.

Stöd till anhöriga behöver utvecklas

Nordic Welfare seminarium inleddes på torsdagen den 30 maj på Såstaholm i Täby. Arbetsgivare för anhöriga presenterade sitt arbete under fredagen den 31 maj.