Nyheter

Undersökning om hur personer med NPF och deras anhöriga påverkats av covid-19

Riksförbundet Attention har gjort en enkätundersökning för att få en bild av hur situationen för personer med NPF och deras anhöriga har påverkats av coronaviruset.

Hjälplöshet präglar vardagen

Anhöriga till personer med ätstörning känner en konstant oro över att inte räcka till som förälder eller syskon. Man saknar strategier att hantera situationen, visar en ny studie.

Betald utbildning ska stärka äldreomsorgen och vården

Satsningen beräknas leda till 10 000 nya tillsvidareanställda vårdbiträden och undersköterskor.

Pressträff för barn om coronaviruset

Under onsdagen höll jämställdhetsminister Åsa Lindhagen en pressträff för barn med anledning av coronaviruset.

Se Nka:s webbinarier i efterhand

Under våren har Nka arrangerat flera webbinarier och en webbkonferens inom olika områden. Dessa webbinarier och konferens kan nu ses i efterhand.

Forskarmöte kring flerfunktionsnedsättning i Berlin, del 2

Läs del 2 av reportaget från forskarmötet kring flerfunktionsnedsättning i Berlin.

Centerpartiet vill minska äldres isolering

Centerpartiet vill att Folkhälsomyndigheten ser över sina rekommendationer till äldre som håller sig isolerade, rapporterar Sveriges Radio.

Barn ska kunna ha videosamtal med föräldrar som sitter i fängelse

Barn till frihetsberövade ska få möjlighet att prata med sina föräldrar via videosamtal, rapporterar TT.

Utredningstiden för Framtidens socialtjänst förlängs

Uppdraget skulle ha redovisats senast den 1 juni men nu förlängs utredningstiden några månader.

Nka nyhetsbrev nr 4

Innehåller information om anhöriga och coronaviruset, digitala gruppträffar för ungdomar som ger vård, stöd eller hjälp