Nyheter

Webbutbildning har översatts till teckenspråk

Webbutbildningen "Utveckla stöd till anhöriga" finns nu även översatt till teckenspråk.

Information och råd med anledning av coronaviruset

Nka har skapat en sida där vi samlat information och länkar som kan vara till nytta för dig som är anhörig och personal.

Här erbjuds anhörigstöd för finsktalande: ”Ingen dag är den andra lik”

Borås Stad har anställt en finsktalande anhörigkonsulent för att kunna nå ut till fler finsktalande personer och uppmärksamma att den som vårdar, hjälper eller stöttar någon själv kan få stöd.

Nytt utbildningsmaterial för bättre bemötande i vården

Nu lanserar Socialstyrelsen ett material som ska förbättra bemötandet av personer med psykisk ohälsa. Det har tagits fram i samverkan med patienter och anhöriga.

Information med anledning av coronaviruset Covid-19

För att minska risken för spridning av det nya coronaviruset kommer Nka delta i kommande möten och konferenser via webben i den utsträckning som det är möjligt.

Fullspäckad anhörigdag på Dalheimers hus

Den 3 mars var Nka på plats och bevakade anhörigdagen på Dalheimers hus. Läs reportaget från dagen eller titta på de inspelade föreläsningarna och intervjuerna.

Regeringen lämnar proposition om utökad rätt till personlig assistans

Regeringen föreslår i en proposition att hela hjälpbehovet vid andning och måltider i form av sondmatning ska ge rätt till personlig assistans.

Nyhetsbrev nr 2 från Nka

Exempel på innehåll i senaste numret: Kraftsamling för psykisk ohälsa, Webbutbildning från Sydafrika, Nka:s webbinarier

Nytt anhörigstöd via nätet

Nu kan den som är anhörig till någon med alkoholproblem få stöd via den kostnadsfria internetkursen eCraft. Bakom kursen står Region Stockholm.

Projektet Vi är med! presenterades vid en forskarkonferens i Berlin

Huvudtemat för konferensen är Participation and participatory research vilket med god vilja kan översättas till delaktighet och medagerande i forskningen/projektet.