Nyheter

Föräldrar till missbrukare utsätts ofta för hot och kränkningar

En ny studie visar att föräldrar till personer med missbruksproblem ofta utsätts för kränkningar och brott av sina barn.

RFSL erbjuder stödgrupp för anhöriga till transungdomar

SVT Nyheter Helsingborg rapporterar om att RFSL Helsingborg har startat en stödgrupp för anhöriga till transungdomar.

Se Nka:s webbinarier

Nka arrangerr flera intressanta webbinarier inom olika teman som rör anhörigfrågor. Nu kan man se webbinarierna i efterhand.

Vill ge hjälp till självhjälp

Två psykiatrisjuksköterskor har startat Instagramkontot "Psyksyrrorna” för att ge hjälp till självhjälp. Snart blir det också en podd där även anhöriga ska medverka.

Regeringen vill se utökad rätt till personlig assistans

För att höja livskvaliteten för personer med stora vårdbehov och deras anhöriga föreslår regeringen att rätten till personlig assistans ska utökas.

Regeringen satsar miljarder på den nära vården

Regeringen vill stärka den nära vården och satsar nu flera miljarder på att skapa en mer lättillgänglig och förebyggande hälso- och sjukvård.

Utlysning av bidrag till projekt inom området suicidprevention

Folkhälsomyndigheten utlyser nu projektmedel till ideella organisationer. Syftet är att stödja organisationernas framtagande och utvecklande av kunskap inom området suicidprevention.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar har sämre levnadsvillkor

En studie som Myndigheten för delaktighet har gjort visar att föräldrar till barn med funktionsnedsättningar generellt sett har sämre levnadsvillkor än andra föräldrar.