Nyheter

Ökat självförtroende med kamratstödjare

En utvärdering av peer support-verksamhet inom socialpsykiatrin visar på positiva effekter. Men det finns också utmaningar. Bland annat efterfrågas bättre förankring.

Enkätstudie med fokus på unga omsorgsgivare

Nka och Linnéuniversitetet genomför en nationell enkätstudie riktad till 15-17 åringar. Hittills har drygt 1600 svar inkommit.

Välbesökt inspirationsträff för anhörigstödjarna i Huddinge kommun

Det var nästan 100 anhörigstödjare som deltog när anhörigkonsulenterna i Huddinge bjöd in till en eftermiddag för kunskapsfördjupning och erfarenhetsutbyte i slutet av april.

Två nya socialförsäkringsförmåner

Den 13 juni beslutade riksdagen om att införa två nya socialförsäkringsförmåner – omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Podd om flerfunktionsnedsättning

Hur får man vardagen att fungera så bra som möjligt för barn och vuxna med flerfunktionsnedsättning och hur kan man arbeta med de vanligaste svårigheterna?

Funkisfamiljen – ny bokserie av Anna Pella

Den första boken i en ny bokserie som handlar om att växa upp med ett syskon som har en funktionsnedsättning.

Glädjeruset – en familjefest för alla!

Glädjeruset lockade 1200 personer

Ny rapport om psykisk hälsa hos skolbarn

De allra flesta 11-, 13- och 15-åringar uppger att de är tillfreds med livet, visar ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Samtidigt lider allt fler 15-åringar av psykosomatiska besvär.

Kritiska anhöriga gagnar äldreomsorgen

Läs intervju med professor Marta Szebehely om kritiken mot äldreomsorgen.

Anhörig och närstående i Läkarpodden

I Läkarpodden belyser man anhörigfrågan och försöker kasta ett ljus över relationen mellan anhörig, närstående, drabbad och vården i Sverige.