Nyheter

Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa

Konkreta exempel ska inspirera till en sundare livsstil. Det är tanken bakom den skrift som NSPH och Hjärnkoll tagit fram.

Arvsfonden siktar på 100 nya projekt

Den 26 mars lanserade Arvsfonden sin nya satsning på äldre personer med funktionsnedsättning – Ålder är inget hinder. Målet är 100 nya projekt runt om i landet fram till år 2021.

Pressmeddelande: Kraftsamling för framtidens anhörigstöd

- Många anhöriga till barn med funktionsnedsättning tar ett väldigt stort ansvar, ett ansvar som kan vara väldigt slitsamt för dem själva och inte heller speciellt synligt för omvärlden. Därför kändes det viktigt att tacka ja till inbjudan till konferensen, säger Lena Hallengren.

Premiär för nätverksträff

Den 21-22 mars höll Nka, tillsammans med Socialstyrelsen, sin första nationella nätverksträff för anhörigkonsulenter om barn som anhöriga.

Nka får väl godkänt av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har utvärderat Nka:s verksamhetsberättelse (2017) och konstaterar att verksamheten är angelägen, innovativ och varierad, samt präglas av bred kompetens och hög produktivitet.

Dom i Högsta förvaltningsdomstolen

Sondmatning ska räknas som ett grundläggande behov och ska därmed ge rätt till personlig assistans konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen.

Lättare söka hjälp med ny app

Appen ”Hur mår du.nu” hjälper unga att berätta hur det känns och vad de behöver prata om.

Barn- och äldreministern: Ingen ska behöva känna oro

Lena Hallengren i en intervju om regeringens hållning till LSS-utredningen, sin medverkan på konferensen Livets Möjligheter och framtidens anhörigstöd.

Minskad assistans drabbar anhöriga

Ytterligare nerdragningar av assistansen till personer med funktionsnedsättningar riskerar att skapa ett utbildningsglapp och drabbar även de anhöriga, menar Jenny Anderberg, rektor vid Furuboda folkhögskola.

Ojämlika villkor i äldrevården

Äldrevård är en anhörig- och kvinnofråga. Det framkom på PRO:s och ARC:s seminarium, den 8 mars, i Stockholm.