Nyheter

Det finns barn och unga som får axla en tung börda, och det riskerar att gå ut över deras egen skolgång och hälsa

Barn och unga anhöriga diskuterades i länsgemensam ledning i samverkan.

Vårdsamordnare ger snabbare återhämtning vid depression

En svensk studie med närmare 400 deltagare visar att patienter med depression tillfrisknar snabbare om de får stöd av särskilda vårdsamordnare i primärvården.

"Konferensen Livets möjligheter är viktig för att ge stöd, tips och ökad kunskap till anhöriga, assistenter och övriga professionella"

Medarrangörerna i konferensen Livets möjligheter förklarar varför konferensen är viktig.

Hannes behöver personlig assistans dygnet runt

För att ett barn med flerfunktionsnedsättning ska kunna bo hemma och vara delaktig är personlig assistans en förutsättning. Hannes, 13, har personlig assistans dygnet runt och tack vare det fungerar livet – för hela familjen.

Intervju med forskaren Elizabeth Hanson från Nka i senaste Omvårdnadsmagasinet

Anhöriga behöver bättre stöd. Det slår Elizabeth Hanson, FoU-ledare och forskare på Nka, fast i ett reportage i senaste numret av Omvårdnadsmagasinet.

Ny webbportal vill förändra synen på psykisk ohälsa

Genom berättelser, krönikor och information vill Mind Forum visa att ”livet händer och berör oss alla”. På webbplatsen kan också anhöriga chatta med varandra.

Möte i forskarnätverket Barn som anhöriga

Den 5-6 februari anordnade Nka och Socialstyrelsen ett möte för forskarnätverket "Barn som anhöriga".

"Diamanda har samma värde som alla andra"

Reportage om föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning som måste försvara sitt barns livskvalitet och rätt till intensivvård. Så blev det för Diamandas föräldrar, som genom att berätta sin historia vill försöka förhindra att andra familjer råkar ut för samma sak.

Unga vuxna behöver extra lyhörda terapeuter

Unga patienterna vill ha aktiva terapeuter som ger mer konkret hjälp Det visar en ny studie som fokuserar på unga vuxnas erfarenheter av terapi som inte gått bra.

Ny utbildning om stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Anhörigas behov av stöd står i fokus på den 7,5-poängsutbildning som startar i vår vid Campus Ersta i Stockholm.