Nyheter

Socialtjänsten ska bli mer effektiv

Mer förebyggande arbete, tydligare barnperspektiv och egen lag om äldrefrågorna. Det ska utredningen för framtidens socialtjänst ta ställning till.

Ny rapport: Från mottagare till medskapare

Patienters och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser behöver tas tillvara på ett bättre sätt i hälso- och sjukvården.

Konferensdokumentation från konferensen Värna våra yngsta

Den 16-17 oktober hölls konferensen Värna våra yngsta - späda barns rätt till hälsa och utveckling i Aula Magna i Stockholm. Konferensen lockade 500 personer från hela landet.

”Våga prata om psykisk ohälsa”

Under den pågående psykiatriveckan i Örebro län medverkar både patienter och anhöriga i olika arrangemang. Syftet är att öka kunskapen bland allmänheten om psykisk ohälsa.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister besökte Nka

Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister besöker Nka i Kalmar för att få en uppdatering av vad som gjorts de senaste tio åren och planerna för framtiden.

Nyhetsbrev nr.9 från Nka

Nka:s nyhetsbrev nr 9 innehåller bland annat, enkät om anhörigstöd, Färre män än kvinnor vårdar svårt sjuka.

Podd-samtal ska göra vården bättre

I podden ”Kafferast i kunskapsfabriken” kommer människor med olika erfarenheter av psykisk ohälsa till tals. Syftet är att utveckla den psykiatriska vården.