Nyheter

Lnu och Nka doktorander på konferens i Sheffield i stort internationellt forskningsprogram Sustainable Care: Connecting People and Systems

Den 25-26 september befann sig doktoranderna Maria Nilsson och Joana Vicente, båda knutna till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitet, i Sheffield, Storbritannien.

Färre män än kvinnor vårdar svårt sjuka närstående

Drygt 70 procent av dem som beviljas ersättning är kvinnor. Det visar en ny analys från Försäkringskassan.

Digital teknik för social delaktighet bland äldre

Forskning visar att utbildning i och användning av digital teknik kan minska ensamhet hos äldre.

Samtalsgrupp för anhöriga på webben

I november startar en samtalsgrupp för anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning

Ungdomars psykiska hälsa i fokus

Onsdagen den 10 oktober infaller "Världsdagen för psykisk hälsa". I år har WHO valt att fokusera på ungdomar psykisk hälsa i en föränderlig värld.

Storsatsning för stöd till nyanlända tjejer

De senaste åren har antalet ensamkommande tjejer ökat. Den psykiska ohälsan är särskilt utbredd hos unga nyanlända och tjejer är extra utsatta.

It Takes a Village ger tidsfrist

För få nordiska bidrag gör nu att den internationella konferens "It Takes a Village" förlänger ansökningstiden för abstracts.

Utvecklingsdag i Sävsjö om anhörigstöd

Den 26 september 2018 arrangerade Sävsjö kommun, i samarbete med Nka, en utvecklingsdag om anhörigstöd under rubriken Anhörigstöd - ett uppdrag som berör oss alla. Läs en rapport från dagen.

Hjärnkraft testar anhörig-app

Under hösten 2018 kommer Hjärnkrafts cirka 3 000 medlemmar att erbjudas möjligheten att använda ny app kostnadsfritt.

Anhörigfokus på Infoteket

Tre evenemang med anhörigperspektiv. Det anordnar Infoteket i Uppsala under oktobermånad.