Nyheter

Piteå kommun satsar på anhöriga

Piteå kommun satsar på att bygga upp stöd till anhöriga med inriktning på närstående persons psykiska sjukdom/ohälsa.

Utbildning hjälper anhöriga att hantera situationen

Utbildning för anhöriga till suicidala personer minskar risken för egen psykisk ohälsa, visar forskning från Umeå universitet.

Ny forskning om IKT-stöd för förvärvsarbetande anhöriga som ger vård, hjälp och stöd till äldre närstående

I avhandlingen "Information and communication technology-mediated support for working carers of older people" presenterar Stefan Andersson, LNU och Nka, ny kunskap om IKT-stöd för förvärvsarbetande anhöriga.

Hur gör jag som anhörig om något inte fungerar?

Om man som anhörig eller patient upplever att något inte fungerar, eller om man är missnöjd med exempelvis ett beslut, vård eller stöd, har man rätt att klaga och lämna synpunkter.

Populär föräldrahelg på Kurorten Mösseberg i Falköping

Ännu ett reportage från vår serie om intressanta exempel på hur man kan arbeta med anhörigstöd. I Gislaveds kommun erbjuds föräldrar till barn med funktionsnedsättning att åka på en föräldrahelg till Kurorten Mösseberg i Falköping.

”Vi mår bra av att komma hit”

Reportage med familjen Ståhlgren som är på sångsamling på spädbarnsgruppen Tittut.

Seminarium i Almedalen om psykisk ohälsa och anhörigstöd

Nka kommer att vara på plats i Visby under årets Almedalsvecka. Ett seminarium fokuserar på anhörigas behov av stöd - och hur vården av personer med psykisk ohälsa ska förbättras genom ökat samarbete.

Projektbidrag för ANDT-arbete

Folkhälsomyndigheten har nu en utlysning för att söka projektbidrag för att utveckla eller tillämpa hälsofrämjande eller förebyggande metoder och arbetssätt inom alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

"Det behövs fler röster från barnen"

Under tredje och sista dagen på den internationella konferensen "Every Child has the Right to..." i Malmö presenterades forskning om unga omsorgsgivare i Sverige, barn till föräldrar med intellektuellt funktionshinder och hur vuxna såg på sitt omsorgsgivande som unga.

Miljonstöd för ökad kunskap om vården och omsorgen av personer med demenssjukdom

Svenska Demensregistret (SveDem) och BPSD-registret får 1,5 miljoner kronor vardera för projekt kopplade till personer med demenssjukdom.