Nyheter

De ger anhöriga verktyg för vardagen

CRAFT är en evidensbaserad metod som utvecklats i USA för att hjälpa anhöriga att förmå en person med missbruksproblem att söka och påbörja behandling.

Nätterapi effektivt vid hälsoångest

Hälsoångest kan behandlas effektivt med hjälp av internetbaserad KBT. Det framgår av ett projekt som nu belönats med Athenapriset.

Nka:s nyhetsbrev nr 4 2017

Nyhetsbrev från Nationellt kompetenscentrum anhöriga om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Korttids - en ovärderlig möjlighet till återhämtning

– Att leva med assistans i hemmet i stort sett dygnet runt vänjer man sig delvis vid, samtidigt märker jag hur otroligt skönt det är för oss att få möjlighet att leva som en vanlig familj, säger Annica Samelius.

Ny serie i SVT om självmord

I den nya serien medverkar personer som drabbats av självmord på olika sätt, däribland anhöriga.

Europeisk konferens om unga omsorgsgivare och de svårigheter som finns att få arbete och utbildning

Den 27 april anordnas den EU-finansierade 5th IAR Annual International Conference 2017 vid the Honourable Society of the Middle Temple i London.

App ska förenkla i hemtjänsten

En av vinsterna är möjligheten att snabbt kunna komma åt och skriva genomförandeplaner direkt på plats, vilket ökar delaktigheten för den äldre.

Nätterapi och motion – effektivt vid psykisk ohälsa

Terapi på nätet och motion ger bättre effekt vid psykisk ohälsa än traditionell behandling i primärvården, visar ny studie.

Vårbudgetreformer på Socialdepartementets områden

Regeringen förstärker satsningen på ökad bemanning i sociala barn- och ungdomsvården med ytterligare 150 miljoner kronor samt 100 miljoner extra till barn och ungas psykiska hälsa.

Nya rön om barn och unga som utövar omsorg

En rapport som skänker ny kunskap om unga omsorgsgivare.