Nyheter

Världspremiär på Leva & fungera för filmen Ett gott samspel

Filmen är en del av ett nytt material framtaget för att utveckla samspelet mellan personer som har en grav intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga och personal.

Nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga inrättas

Beslutet innebär att ett kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga ska bildas och integreras som en funktion inom Socialstyrelsen från och med den 1 april i år.

Webbsida för anhöriga till personer med hjärtproblematik/hjärtsvikt

Nytt projekt som syftar till att utveckla och testa en webbsida för anhöriga till personer med hjärtproblematik/hjärtsvikt.

Livesändning om unga och psykisk ohälsa

"Ångestpoddens" Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg leder direktsänt TV-program om att vara ung idag.

”Barn med autism ingår i skoluppdraget”

Varje förälder till ett barn med autism behöver utbilda sig i lagstiftningen för att kunna kräva barnets rätt, menar företrädarna.

Säffle kommun satsar på anhörigstöd

Kommunen erbjuder sedan tidigare stöd till anhöriga, men nu kommer stödet omfatta fler inom socialförvaltningens verksamhet.

Nka:s nyhetsbrev nr 3 2017

Nyhetsbrev från Nationellt kompetenscentrum anhöriga om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Anhöriga får stöd i nystartad grupp

Föräldrar får möjlighet att träffa andra i samma situation och dela erfarenheter.

Forskare ska granska tillit inom demensvården

Tillitsreformen är ett led i regeringens arbete för att skapa mer effektiva offentliga verksamheter samt större nytta för medborgarna.

Får kämpa för sin delaktighet

Anhöriga upplevs ofta som ett problem i psykiatrisk intensivvård och får i stor utsträckning kämpa för sin delaktighet. Det framgår av en ny studie.